Demanar factura o realitzar alguna modificació

En cas que desitgis factura t’has de posar en contacte amb Lapislàtzuli a través del correu info@lapislatzuli.com
En assumpte escriure: Factura, i facilitar-nos les dades necessàries de facturació (Nom i Cognoms, CIF / NIF, adreça).
Si vols canviar alguna dada de la teva factura, posa’t en contacte amb nosaltres a info@lapislatzuli.com.

Devolucions

El termini màxim per sol·licitar la devolució d’un producte és de 14 dies hàbils des de la recepció de la comanda. Dins d’aquest termini, si el client no queda satisfet, podrà sol·licitar la devolució de l’import pagat per la/es compra/es realitzada/es, contactant amb el Servei de l’Atenció al Client (SAC), en el telèfon 656 95 11 42 o a través del correu electrònic info@lapislatzuli.com. Aportada comunicació, Lapislàtzuli editorial procedirà a la devolució del 100% de l’import del preu del producte adquirit, deduint els costos logístics de la devolució. En cas que el producte fos defectuós o no es correspongués a allò contractat, el client tindrà dret a tornar el producte assumint els costos de devolució. En el suposat cas que el client detectés algun problema en el moment de l’entrega de la seva comanda (edició defectuosa, falta de productes o deteriorament dels mateixos), haurà d’indicar-lo per escrit contactant per telèfon o correu electrònic amb el SAC durant les primeres 24 hores següents a la recepció de la comanda. La devolució no podrà tenir lloc en cap cas si el producte no s’envia en perfectes condicions, correctament protegit. La devolució de l’import s’efectuarà a través del mitja de pagament que es va fer servir en la compra i en un termini no superior als trenta dies. Aportada comunicació, Lapislàtzuli editorial no tornarà l’import o realitzarà cap reenviament de productes mentre no s’hagi verificat la recepció i estat d’embalatge i accessoris de l’article objecte de la devolució o canvi en els nostres magatzems. En el cas que la devolució sol·licitada per l’usuari no fos acceptada per el proveïdor per entendre que el producte a tornar no compleixi amb les condicions per la seva devolució indicades en la present clàusula o hagués estat utilitzat (sempre que el seu ús no es limiti a la normal proba per prendre una decisió definitiva sobre l’adquisició del producte), Aportada comunicació, Lapislàtzuli editorial tornarà el producte al client.

¿Els preus indicats en els productes inclouen l'IVA?

Sí, tots els nostres productes porten l’IVA inclòs en el preu.